Кропивницький. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок )№ 73 "Червона квіточка" комбінованого типу

 

Освітній процес

   Сучасна дошкільна освіта, яка рівноправно поєднує у собі розвиток, виховання та навчання як невід’ємні складові, спрямована на розвиток  у дитини цілісної картини світу, на системний підхід у вихованні й навчанні, однакову представленість у змісті різних царин життя, видів діяльності, форм активності дитини.
    Головне покликання дошкільної освіти – формувати в дитини вміння самостійно здобувати знання та активно користуватися ними у повсякденному житті; виховати її так, щоб власний інтерес до життя перемагав, допитливість вела до пізнання незнаного; підтримувати бажання вникати, досліджувати, експериментувати.
    У дошкільному віці дитина має оволодіти навичками суспільного життя,бути бажаною та цікавою у колективі однолітків, з повагою ставитися до інших, бути домірною, а не центрованою на власних чеснотах, уміти самостійно відшуковувати вихід із різних життєвих ситуацій.
 
 
   Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі №73 «Червона квіточка» у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.

 

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується  відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Реалізацію Базового компонента дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році дошкільний заклад №73 забезпечуватиме через освітню для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

 

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ № 73 "Червона квіточка" на 2018/2019 навчальний рік було визначено наступні завдання:

1. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників через оптимізацію логіко-математичної діяльності.

2. Формування цілісного сприйняття світу засобами образотворчого мистецтва і музейної педагогіки.

3. Створення умов для продуктивної і творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку; ігрової діяльності молодших дошкільників.

4. Моніторинг готовності дітей випускних груп до навчання в школі.

 

 

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя, 
* Стимулювання творчого потенціалу, 
* Підвищення педагогічної культури вихователів; 
* Вдосконалення педагогічної майстерності; 
* Розвиток спеціальних умінь та навичок; 
* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Базується на принципах методичної роботи:

Педагогічна співпраця з вихователем
• Робота в режимі довіри, доброзичливості
• Творча атмосфера , стимулювання творчої активності
• Принцип допоміжне – регульованого контролю
• Надання вихователеві права вибору
• Системність методичних заходів
• Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні
• Щоденна допомога
• Випереджальний характер методичної роботи.

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

- курси підвищення кваліфікації;
- науково-практичні семінари;
- розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах;
- узагальнення досвіду робіт педагогів.

Методична робота з кадрами

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
* Курсова перепідготовка 
* Атестація педагогів
* Наставництво 
* Педради
* Семінари
* Консультації 
* Колективні перегляди 
* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

- круглий стіл, диспут, консультації;
- інтерактивні лекції;
- навчальні тренінги;
- семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;
- вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;
- спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

  
 
 
 

1
2