Кропивницький. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок )№ 73 "Червона квіточка" комбінованого типу

 


Освітній процес

   Сучасна дошкільна освіта, яка рівноправно поєднує у собі розвиток, виховання та навчання як невід’ємні складові, спрямована на розвиток  у дитини цілісної картини світу, на системний підхід у вихованні й навчанні, однакову представленість у змісті різних царин життя, видів діяльності, форм активності дитини.
    Головне покликання дошкільної освіти – формувати в дитини вміння самостійно здобувати знання та активно користуватися ними у повсякденному житті; виховати її так, щоб власний інтерес до життя перемагав, допитливість вела до пізнання незнаного; підтримувати бажання вникати, досліджувати, експериментувати.
    У дошкільному віці дитина має оволодіти навичками суспільного життя,бути бажаною та цікавою у колективі однолітків, з повагою ставитися до інших, бути домірною, а не центрованою на власних чеснотах, уміти самостійно відшуковувати вихід із різних життєвих ситуацій.
 
 
    Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі №73 «Червона квіточка» у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),листа МОН Українивід 13.06.2017 № 1/9-322«Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», інших нормативно-правових актів.

 

Зміст освітньої роботи має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи.
Реалізацію Базового компонента дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році дошкільний заклад №73 забезпечуватиме через освітню для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Основні завдання у 2017/2018 році — створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєвокомпетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу №73 спрямує свою діяльність на формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Дошкільний навчальний заклад має стати позитивним,динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням навчального року є забезпечення наступності між ланками освіти. Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя.

При цьому з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку ДНЗ приділятиме увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- національно-патріотичне виховання засобами музейної педагогіки;

- соціально-економічне виховання дітей дошкільного віку;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- формування здорового способу життя у дітей та їх батьків;

- екологічне та трудове виховання дошкільників в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності.

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ № 73 "Червона квіточка" на 2017/2018 навчальний рік було визначено наступні завдання:
1.  Збереження та зміцнення здоров’я дітей через оптимізацію фізкультурно-оздоровчої, корекційної та лікувально-профілактичної роботи.
2. Розвиток особистісних цінностей, як духовно-морального стрижня дитини.
3.  Формування соціально-фінансової компетентності дошкільників
4.   Готовність випускників до навчання в школі. 

 

 

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя, 
* Стимулювання творчого потенціалу, 
* Підвищення педагогічної культури вихователів; 
* Вдосконалення педагогічної майстерності; 
* Розвиток спеціальних умінь та навичок; 
* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Базується на принципах методичної роботи:

Педагогічна співпраця з вихователем
• Робота в режимі довіри, доброзичливості
• Творча атмосфера , стимулювання творчої активності
• Принцип допоміжне – регульованого контролю
• Надання вихователеві права вибору
• Системність методичних заходів
• Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні
• Щоденна допомога
• Випереджальний характер методичної роботи.

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

- курси підвищення кваліфікації;
- науково-практичні семінари;
- розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах;
- узагальнення досвіду робіт педагогів.

Методична робота з кадрами

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
* Курсова перепідготовка 
* Атестація педагогів
* Наставництво 
* Педради
* Семінари
* Консультації 
* Колективні перегляди 
* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

- круглий стіл, диспут, консультації;
- інтерактивні лекції;
- навчальні тренінги;
- семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;
- вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;
- спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

  
 
 
 

1
2